Zakopane: Dla kogo lokale na Kasprowym Wierchu?

Stanowisko Zarządu Polskich Kolei Linowych ws. podnajmu przez Tatrzański Park Narodowy lokalu w Stacji Górnej Kolei Kasprowy Wierch.

Polskie Koleje Linowe S.A. odpłatnie dzierżawią nieruchomości w obrębie kopuły Kasprowego Wierchu od Skarbu Państwa i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Na podstawie umów dzierżawy Spółce przekazano w posiadanie cały budynek Stacji Górnej Kolei Linowej Kasprowy Wierch, w tym poszczególne lokale znajdujące się w obrębie stacji. Umowa PKL ze Skarbem Państwa została zawarta w 2005 r. i obowiązuje do 2030 r., natomiast umowa z PTTK zawarta została do 2019 r.

Od kilkudziesięciu lat Tatrzański Park Narodowy wynajmował od PKL za symboliczną opłatę lokal w Stacji Górnej kolei. Współpraca układała się dobrze i PKL miał nadzieję na jej kontynuowanie. W związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia dotychczasowej umowy najmu, który przypadał na 31 lipca br., TPN zwrócił się do PKL w czerwcu br. o przedłużenie umowy do 2020 r. Wniosek spotkał się z pozytywną reakcją ze strony PKL.

Jednakże, zgodnie z wspomnianymi wyżej umowami dzierżawy oraz przepisami prawa, każdy podnajem pomieszczeń na Kasprowym Wierchu wymaga zgody właścicieli. Dlatego też PKL zwróciły się do Skarbu Państwa reprezentowanego przez starostę tatrzańskiego oraz PTTK o zgodę na przedłużenie umowy z TPN. PTTK nie zgłosił zastrzeżeń co do planów przedłużenia umowy PKL z TPN, natomiast starosta tatrzański odmówił zgody na podnajęcie przez PKL lokalu w Stacji Górnej na kolejny okres.

W związku z brakiem zgody starosty na podnajęcie lokalu, PKL nie miały możliwości przedłużenia umowy z TPN i zmuszone były zwrócić się do TPN o zwrot lokalu. Jednocześnie, 7 sierpnia br. TPN zawarł nową umowę użyczenia lokali bezpośrednio ze starostą tatrzańskim i na jej podstawie chciał dalej użytkować lokal.

PKL stoją na stanowisku, że umowy dzierżawy nieruchomości w Stacji Górnej kolei Kasprowy Wierch zawarte ze Skarbem Państwa i PTTK pozostają w mocy, w związku z czym zawarcie bezpośredniej umowy między starostą tatrzańskim a TPN oznacza ich naruszenie. Ponadto, niezależnie od kwestii obowiązywania w/w umów, działania starosty prowadzą do naruszenia posiadania PKL tej nieruchomości. W tej sytuacji Polskie Koleje Linowe będą szukały formalnych rozwiązań prawnych.

Zarząd Polskich Kolei Linowych S.A.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *